Duurzaamheidsbeoordeling van verkeersveiligheidsmaatregelen. Herinrichting van verblijfsgebied tot 30 km/u zone

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Duurzaamheidsbeoordeling is een specifieke vorm van impactanalyse, ontwikkeld om besluitvorming omtrent duurzame ontwikkeling richting te geven. In concreto toets men de sociale, economische en ecologische effecten van beleidsmaatregelen aan beoordelingscriteria, steunend op een referentiekader voor duurzame ontwikkeling. Resultaten van de beoordeling worden in een monitor geïntegreerd, gebaseerd op duurzaamheidsindicatoren, waarmee beleidsmakers hun verkeersveiligheidsmaatregelen in een duurzame richting kunnen sturen.
Overdreven of onaangepaste snelheid is het centrale thema van de geëvalueerde maatregelen, gezien rond dit thema duidelijk actie te ondernemen valt binnen de drie pijlers van verkeersveiligheidgedragsbeïnvloeding (Engineering, Education, Enforcement). Deze paper werkt de 'Engineering' pijler aan de hand van het infrastructurele luik verder uit, gezien beleidsmakers meer invloed hebben op verkeersinfrastructuur dan op voertuigtechnologie. Voor de operationele beleidsmaatregel '(her)inrichting van verblijfsgebied tot 30 km/uur zone' geeft een literatuurstudie de sociale, economische en ecologische impact weer voor de submaatregelen snelheidsregimes, snelheidsremmende maatregelen, (her)inrichting van wegen en kruispunten en (her)inrichting van fiets- en wandelinfrastructuur.
Het doel georiënteerde indicatorenraamwerk, dat specifiek ontwikkeld werd om niet-duurzame effecten van beleidsimplementaties in kaart te brengen, structureert de duurzaamheidsmonitor. De generieke thema's ultiem doel, methodes om doel te bereiken en middelen om doel te bereiken vormen de functionele relaties van het model. Ieder generiek thema bestaat uit eigen indicatoren, die onderling gerelateerd zijn in functie van de meest wenselijk situatie.
Original languageDutch
PublisherSteunpunt Mobiliteit en Openbare Werken - Spoor Verkeersveiligheid
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameDuurzaamheidsbeoordeling van verkeersveiligheidsmaatregelen. Herinrichting van verblijfsgebied tot 30 km/u zone

Keywords

  • Sustainable safety
  • 30 km/h zones
  • Traffic calming policy measures
  • Sustainable transport

Cite this