Een multidisciplinaire richtlijn over afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp.

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

De voorbije jaren besteedde de Vlaamse overheid veel aandacht aan vrijheidsbeperkende maatregelen, in het bijzonder afzondering en fixatie. Aanleiding daartoe waren een reeks thematische inspectierondes van de Vlaamse Zorginspectie waaruit bleek dat deze maatregelen in sommige voorzieningen regelmatig en langdurig worden toegepast en dat ze niet altijd even veilig en menswaardig verlopen. Vaak wordt hierbij in de richting gekeken van de psychiatrische ziekenhuizen, maar ook in andere sectoren – waaronder voorzieningen voor personen met een handicap en jeugdhulpvoorzieningen – is dat het geval. Tegelijk blijken er in elk van deze sectoren ook voorzieningen te bestaan die ‘goede praktijken’ hanteren. Zij zetten in op preventieve strategieën om afzondering en fixatie maximaal te vermijden. Indien de preventieve aanpak niet leidt tot een veilige situatie en afzondering of fixatie het laatste redmiddel kan zijn, voorzien zij in een veilige en menswaardige toepassing ervan.

Original languageDutch
JournalTijd voor Mensenrechten
Publication statusPublished - 2022

Cite this