Een open klasklimaat als ‘blikopener’. Onderzoek naar Dewey’s theorie over democratische scholen op basis van de IEA CES data.

Sven De Maeyer, Dimokritos Kavadias

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

Deze bijdrage richt de aandacht op de wijze waarop scholen deze socialiserende taak kunnen vervullen. We zetten daarbij twee benaderingen uit de literatuur tegenover elkaar uit: de kennisbenadering en de cultuurbenadering. De kennisbenadering ligt aan de grondslag van het invoeren van burgerschapscursussen en politieke cursussen in formele curricula. De cultuurbenadering bouwt voort op de theorie van John Dewey (1912; 1916; 1938) aangaande 'educatie'. Op basis van deze theorie komen we tot de hypothese dat een open klasklimaat eerder dan politieke kennis een invloed heeft op de waardevorming bij jongeren. In deze bijdrage gaan we na in hoeverre zowel politieke kennis als een open klasklimaat een rol spelen in het vormen van democratische attitudes van leerlingen. Vooraleer we de methodologie toelichten richten we eerst in het theoretisch kader de aandacht op de literatuur aangaande politieke socialisatie van adolescenten en de rol die de school daarin zou spelen. Daarna verduidelijken we twee centrale concepten uit Dewey's theorie, 'formele kennis' en 'gecontextualiseerde ervaring'. Vervolgens beschrijven we in de methodologiesectie de dataset waarop we onze analyses zullen uitvoeren (i.c. de IEA CES data), de variabelen die we daarbij zullen hanteren en de wijze waarop we ze zullen uitvoeren. Ten slotte bespreken we de belangrijkste resultaten en presenteren we een aantal conclusies en discussiepunten.
Original languageDutch
Title of host publicationTussen taal, spelling en onderwijs: essays bij het emeritaat van Frans Daems
EditorsDominiek Sandra, Rita Rymenans, Pol Cuvelier, Peter Van Petegem
Place of PublicationGent
PublisherAcademia Press
Pages413-428
Number of pages15
ISBN (Print)978-90-382-1197-8
Publication statusPublished - 2008

Bibliographical note

Dominiek Sandra, Rita Rymenans, Pol Cuvelier, Peter Van Petegem

Keywords

  • citizenship education
  • civics education
  • political socialization
  • multilevel analysis
  • CIVED 1999 data

Cite this