Een vetaccijns als financieel middel om obesitas te bestrijden ? (Fat tax as a way to beat obesity?).

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalUnknown Journal
Publication statusPublished - 2004

Bibliographical note

Tijdschrift voor Voeding en Diëtitiek ,3,p.18,2004.

Cite this