Een woonmodel in transitie. Een toekomstverkenning van het Vlaamse wonen

Michael Ryckewaert, Pascal De Decker, Brecht Vandekerckhove, Sien Winters, Frank Vastmans, Marja Elsinga, Kristof Heylen

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

De auteurs toetsen het Vlaamse woonmodel aan recente veranderingen en verwachtingen. Ze kijken naar demografische ontwikkelingen, sociaal-culturele veranderingen en woonwensen. Daaruit besluiten ze dat het Vlaamse woonmodel in transitie is: alleen al de vaststaande demografische trends (vergrijzing en de gevolgen van de migratie voor het stedelijk wonen) maken dat de niet-stedelijke gezinswoning niet langer de voornaamste hoeksteen van het wonen in Vlaanderen is. Ze toetsen de nieuwe woonvragen die uit die transitie voortkomen aan de ruimtelijke mogelijkheden om aan nieuwe woonvormen een plaats te bieden. Het leidt tot de conclusie dat er heel wat vrijheidsgraden overblijven om het antwoord te formuleren. Er kunnen dus keuzes gemaakt worden. Het boek verkent de randvoorwaarden voor toekomstige woonontwikkelingen als die keuzes geleid worden door enkele cruciale principes van duurzame ontwikkeling. De afstemming tussen de toekomstige woningvraag en het aanbod zal grotendeels via de markt tot stand komen. Welke factoren spelen er en hoe zullen die de prijzen in de toekomst beïnvloeden? Een belangrijke vraag daarbij is hoe de betaalbaarheid zal evolueren: zal de kloof tussen huurders en eigenaars nog verder uitdiepen? Dit roept onmiddellijk ook de vraag op naar wat de overheid nog kan en zal doen op de woningmarkt. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden over welke correcties nodig en nuttig zijn om ervoor te zorgen dat goed wonen voor iedereen betaalbaar is.
Original languageDutch
Place of PublicationAntwerpen/Apeldoorn
PublisherGarant
Number of pages109
ISBN (Print)978-90-441-2841-3
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • housing
  • housing model
  • transition
  • housing policy
  • Flanders

Cite this