Eindrapport Smart Home: naar de inteliggente elektrische installatie. Integratie van energiebeheer in domotica

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Het Smart Home project richt zich tot de sector van elektroinstallatie en elektronica (domotica), met de domoticafabrikanten/-leveranciers en elektro-installatiebedrijven als voornaamsten doelgroepen. Daarbij wordt onderzocht hoe IP-gebaseerde technologiee?n (zoals bv. videofonie) alsook smart grids en energiebeheersystemen een impact hebben op op de (residentie?le) elektrische installaties. De beschikbaarheid en informatie over deze technologische ontwikkelingen, zeker voor de elektro-technische installateur (maar niet hiertoe beperkt) zijn niet optimaal. Het Smart Home project wil de kennis omtrent deze nieuwe evoluties bij elektro- installatiebedrijven verhogen door onder andere het organiseren van workshops inzake netwerkgebaseerde toepassingen (IP), en het leren aansluiten en onderhouden van "slimme" HVAC en huishoudtoestellen die communiceen met een module voor energiebeheer. Daarbij werd binnen het opzet van het project ruimte gelaten om een deel van deze workshops op een later tijdstip in te vullen op basis van gei?dentificeerde noden en behoeften (bij de sector en zijn consumenten). Om de nodige informatie te verzamelen werd door iMinds-SMIT een aantal, gebruikers- gerichte onderzoekstaken uitgevoerd, met als doel het ondersteunen, aanvullen en evalueren van de workshops. Dit rapport is een weerslag van deze activiteiten en de bevindingen hieruit. Hiervoor werd samengewerkt werd met de actoren betrokken in het project o.a. de beroepsfederaties, de gebruikersgroep, de workshop-participanten enerzijds alsook een meer explorerend onderzoek naar de eindgebruiker (eindklant, bouwheer alsook architecten) anderzijds.
Original languageDutch
PublisherUnknown
Publication statusPublished - Dec 2013

Keywords

  • smart home

Cite this