Enkele beschouwingen omtrent de schorsings- en vernietigingsprocedure bij de Raad van State

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

De praktijk van de rechtsbeoefening

Net zoals in alle wetenschappen, spelen instellingen van onderzoek en onderwijs, zeg maar de rechtsfaculteiten, een voorname rol in de evolutie van de rechtswetenschap. Maar zoals dat ook het geval is bij de andere vrije kunsten, kunnen juridisch onderwijs en onderzoek niet losgemaakt worden van de praktijk, van de rechtsbeoefening. Misschien nog meer dan het geval is in andere disciplines, zijn rechtspraktizijnen immers niet uitsluitend actief op het vlak van het aanleveren van probleemstellingen en studiemateriaal, maar wagen zij zich ook zelf aan analyse en synthese. Het feit dat zij hiertoe worden gedwongen in hun dagelijkse praktijk, in de gedaanten van conclusies en memories, maakt de stap naar het schrijven van noten, artikelen en boeken allicht minder angstaanjagend.

Wetenschappelijke netwerken

Op die manier ontstaan er wetenschappelijke netwerken, die geheel of - vaker - deels losstaan van de academische instellingen waar de juridische wetenschap wordt beoefend. Hun rol vertoont wel enige gelijkenis met die van de geleerde genootschappen in vroegere dagen, waar academische en niet-academische wetenschapsbeoefening elkaar konden ontmoeten en bevruchten. In de kern van zo'n netwerk staat vaak een enthousiasteling van zijn vak - iemand zoals Dirk Lindemans.

Wanneer een vriendenboek aanbieden?

Wanneer een vriendenboek aanbieden aan iemand die geen pensioenleeftijd kent? Deze vraag was voor ons te moeilijk om op een redelijke wijze op te lossen, zodat we hebben gekozen voor de aangenaamste oplossing: zo vroeg mogelijk. Zoals advocaten dat wel vaker doen, gingen we vervolgens post factum op zoek naar argumenten - die dan nog verdraaid goed bleken uit te komen ook. Zo blijken een aantal oudere Festschrifte uit het Duitse taalgebied aanknoping te zoeken bij ronde verjaardagen van de geadresseerde, veeleer dan bij een verandering in zijn professionele positie.

Een voorafname

Een bijkomend voordeel van die praktijk is natuurlijk dat geen enkele macht kan beletten dat een eerste vriendenboek na een of meer lustrums wordt gevolgd door een jonger broertje. Dit laatste moge dan meteen een troost zijn voor de vrienden van Dirk die zich plechtig hadden voorgenomen hun bijdrage voor deze editie tijdig in te leveren, maar daar om een of meer geldige redenen niet toe gekomen zijn. Deze bundel is immers geen inventaris van vriendschappen, maar een voorafname op wat veel ruimer zou kunnen zijn.
Original languageDutch
Title of host publicationVoorafname op vriendschap. Vrienden schrijven voor Dirk Lindemans bij zijn 60e verjaardag
EditorsFrank Judo En Aube Wirtgen
PublisherDie Keure
Pages71-89
Number of pages18
Volume1
ISBN (Print)978-90-486-0679-5
Publication statusPublished - 2010

Bibliographical note

Frank Judo en Aube Wirtgen

Keywords

  • Protection of the citizen against the State
  • Councill of State
  • litigation

Cite this