Ervaren discriminatie bij Vlaamse jongeren: een situatieschets

Research output: Book/ReportOther report

Abstract

De Vlaamse samenleving wordt steeds meer divers. Naast opportuniteiten brengt die evolutie ook grote uitdagingen met zich mee. Eén daarvan is dat ondanks alle geleverde inspanningen sommige mensen nog steeds ongelijk behandeld worden omwille van hun taal, huidskleur, etniciteit, herkomst, levensbeschouwelijke overtuiging, gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, enz. ... Een samenleving tracht dergelijke vormen van discriminatie weg te werken door het stellen van deze handelingen strafbaar te maken, maar vooral ook door via onderwijs, vorming en media haar burgers meer tolerant en verdraagzaam te maken ten aanzien van verschillen. Ondanks de vele energie die wordt geïnvesteerd in het wegwerken van discriminatie en de successen die zonder twijfel op dit terrein ook geboekt worden, blijft een gedeelte van de inwoners geconfronteerd met ongelijke behandeling omwille van hun vermeend ‘anders’ zijn. Het monitoren van het voorkomen van dergelijke ervaringen is een onmisbaar element in de strijd tegen discriminatie.
Tegen die achtergrond maakt dit rapport een situatieschets van de verspreiding van het gevoel gediscrimineerd te worden omwille van zijn geloof, taal of huidskleur bij Vlaamse jongeren. We steunen daarbij in hoofdzaak op gegevens uit de meest recente JOP-monitoren (De JOP-monitor III en twee JOP- stedenmonitoren) die door het JeugdOnderzoeksPlatform verzameld werden. Deze data worden aangevuld met een literatuuroverzicht van onderzoek dat de gevolgen van ervaren discriminatie onderzocht.
Original languageDutch
PublisherVrije Universiteit Brussel
Number of pages53
Publication statusPublished - Dec 2016

Cite this