Filmen maar! Versoepeling van de camerawet door het Hof van Cassatie. Noot onder Cass. 5 oktober 2010 en Cass. 17 maart 2010

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

De cassatiearresten van 17 maart 2010 en 5 oktober 2010 hebben allebei de vaststelling van een misdrijf door middel van camerabeelden tot voorwerp. In de twee zaken wordt de geldigheid van de camerabeelden als bewijs betwist. Het juridisch kader voor deze zaken wordt gevormd door art. 8 EVRM (bescherming privéleven), de algemene basiswet inzake data protection, namelijk de wet van 8 december 1992 betreff ende de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP) en de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (BS 31 mei 2007; hierna: camerawet). De laatste wet werd recentelijk gewijzigd door de wet van 12 november 2009 tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (BS 18 december 2009)
Original languageDutch
Pages (from-to)1332-1344
Number of pages13
JournalRechtskundig Weekblad
Volume82
Publication statusPublished - 24 Mar 2012

Keywords

  • data protection

Cite this