Freedom in Montesquieu's thoughts about criminal law and the constitution.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

250 Downloads (Pure)

Abstract

Net zoals Jean-Marc Piret in zijn bijdrage tot deze bundel, bekijk ik Montesquieu als grondwettelijk observator en architect, en als den- ker van het strafrecht. Telkenmale komt Montesquieu naar voren als een visionair en humaan denker met oog voor complexiteit, die mits het loslaten van bepaalde stellingen over de rol van de adel vandaag pertinent blij . Kanttekeningen kunnen worden – en worden ook – geplaatst bij Montesquieu’s enge de nitie van de vrijheid in een bur- gerlijke maatschappij (‘doen wat de wet toelaat’), alsook bij zijn voor- stellen om naast het strafrecht te werken met een systeem van politie om het volk te managen via magistraten met discretionaire bevoegd- heden. Dergelijke elementen wekken argwaan over de ware motieven van de auteur. Zoekt Montesquieu werkelijk naar een systeem van grote vrijheid, of is het alleen de vrijheid van de adel die hij wil vrij- waren? Wat volgt is een Althusseriaanse voetnoot, met John Locke en Benjamin Constant als referentiemateriaal.
Original languageDutch
Title of host publicationMontesquieu. Enigmatisch observateur
EditorsA. Kinneging, P. De Hert, M. Colette
PublisherVrijdag
Pages69-90
Number of pages22
ISBN (Print)9789460014727
Publication statusPublished - 2016

Cite this