Gordeldracht van bestuurder en passagier vooraan. Analyse van gordeltellingen 2003 en 2004 in Antwerpen (RA-2004-44)

Erik Nuyts, Lara Vesentini

Research output: Book/ReportCommissioned reportResearch

Abstract

In dit onderzoek hebben we data over autogordeldracht, die ons aangeleverd werden door de Verkeerspolitie van de stad Antwerpen op basis van gordeltellingen in april 2003 en april 2004, dieper geanalyseerd. Een krachtig aspect van deze dataset is dat voor elke wagen van bestuurder en passagier zowel het geslacht als de gordeldracht genoteerd zijn.
De gordeldracht in Antwerpen van 2003 naar 2004 is gestegen voor alle mogelijke deelgroepen: mannelijke en vrouwelijke bestuurders, mannelijke en vrouwelijke passagiers voorin, bestuurders met en zonder passagiers voorin.
De analyse van de data van 2004 ondersteunt alle hypotheses op basis van de data van 2003, zoals die geformuleerd werden in het Steunpuntrapport RA-2004-33 van Nuyts en Vesentini (2004). Voor de stad Antwerpen vonden we dat:
1. De gordeldracht van de bestuurder is niet gecorreleerd met aan- of afwezigheid van een passagier;
2. Bestuurder en passagier voorin vertonen meestal hetzelfde gedrag (samen wel of niet de gordel dragen);
3. De gordel wordt minder door mannen gedragen;
4. Mannelijke bestuurders dragen meer de gordel als ze vergezeld zijn van vrouwen, en minder als ze vergezeld zijn van mannen;
5. Er is geen significant verband tussen de gordeldracht van vrouwelijke bestuurders en het geslacht van hun passagiers;
6. Mannelijke passagiers dragen minder de gordel als ze meerijden met een man;
7. In het centrum wordt de gordel evenveel gedragen als op de toegangswegen naar het centrum;
Dit onderzoek levert twee conclusies op die belangrijke input naar het opzetten van campagnes ter verhoging van de gordeldracht leveren.
Mannen vormen op zich een doelgroep vormen voor sensibilisatiecampagnes. En, alleszins in Antwerpen, geldt dit zeker als twee mannen samen in een auto zitten. Zowel de bestuurder als de passagier dragen dan minder de gordel.
De hogere gordeldracht die in 2003 gevonden werd voor het centrum, in vergelijking met de toegangswegen in de districten, is waarschijnlijk niet te wijten aan de ligging of de wegcategorie van de twee groepen. Dit was eerder het gevolg van een intensievere campagne voor gordeldracht -net voor de gordeltellingen- in het centrum dan op de toegangswegen. Dit wil zeggen dat het effect van campagnes afhangt van hun intensiteit. Het suggereert ook dat de stijgende trend in Antwerpen mee het gevolg is van de inspanningen van de Antwerpse politie. Als campagnes meetbare verbeteringen teweeg brengen (en ze vanuit het kostenstandpunt ook verdedigbaar zijn), dan is het de moeite om ze te blijven doen.
Original languageDutch
PublisherSteunpunt Verkeersveiligheid
Number of pages28
EditionSteunpunt Verkeersveiligheid
Publication statusPublished - Dec 2004

Keywords

  • Health Education
  • Car protection

Cite this