Hand in hand naar de toekomst: de implementatie van de elektronische oncowegenkaart

Evelyn Pauwels, Elke Van Hoof, C Charlier, Lilian Lechner, I. De Bourdeaudhuij

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Het doel van de eerste fase van het project betrof het in kaart brengen van de psychosociale noden en zorgbehoeften van ex-borstkankerpatiënten en hun omgeving. De realisatie van deze eerste fase gebeurde in drie luiken.
Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie werd de onderzoeksliteratuur over de psychosociale noden van ex-kankerpatiënten en de hieraan gekoppelde interventiestudies kritisch doorgelicht. Daarnaast werden er contacten gelegd met Vlaamse borstklinieken en inloophuizen. Deze contacten met personen op de werkvloer betekenden een rijke informatiebron i.v.m. de noden van (ex-)patiënten en de knelpunten in de zorg.
Een grootschalige vragenlijststudie werd opgezet om de psychosociale noden van Vlaamse ex-borstkankerpatiënten te inventariseren en te peilen naar hun noden aan en voorkeuren ten aanzien van zorg.
Om deze noden verder in kaart te brengen en ideeën te genereren omtrent de inhoud en vormgeving van de oncowegenkaart, werden focusgroepen georganiseerd met ex-borstkanker-patiënten en hun partners.
Original languageDutch
PublisherUnknown
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • cancer
  • survivors
  • psychosocial reintegration

Cite this