Hedendaags zingeven in Vlaanderen.

Wiske Verhaest, Dominique Verte

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterResearchpeer-review

Abstract

Transities in levensbeschouwing en religie worden vaak bestudeerd vanuit een klassieke
conceptualisering van deze begrippen. Men tracht zo maatschappelijke transities te vatten
zonder de concepten zelf ter discussie te stellen. Met dit onderzoek willen we levensbeschouwing
bekijken als zingevingskader en nagaan of er in Vlaanderen een mogelijke
indeling in levensbeschouwelijke groepen bestaat, die de traditionele levensbeschouwelijke
tussenschotten overstijgt. We baseren ons hiervoor op het model van persoonlijke
zingeving in het dagelijkse leven dat door Reker en Wong (1988) ontwikkeld werd. Ons
onderzoek vertrekt vanuit sociologische en psychologische concepten die vertaald worden
in kwantitatieve meetinstrumenten en die zo empirisch onderzoek mogelijk maken. Een
filosofische kijk behoort niet tot het opzet van dit artikel, maar we hopen dat de resultaten
een aanzet kunnen zijn tot reflectie over hedendaagse zingeving. Een nuance dient
gemaakt bij de wijze waarop zingeving hier wordt benaderd: met surveyonderzoek kunnen
we vaststellingen doen die vragen oproepen, maar de interpretatie van de resultaten
vraagt verder onderzoek.
Original languageDutch
Title of host publicationDe kunst buiten het zelf te treden. Naar een spiritueel atheisme.
PublisherVUBPress
Pages33-58
Number of pages248
ISBN (Print)978-90-5487-502-4
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameDe kunst buiten het zelf te treden. Naar een spiritueel atheisme.

Keywords

  • worldview
  • meaning

Cite this