Het arbitragehof en de ontslagbescherming van de vakbondsafgevaardigden die belast zijn met de opdrachten van het CPBW (noot onder arbitragehof nr. 68/2000, 10 augustus 2000

Marc De Vos

Research output: Contribution to specialist/vulgarizing publicationArticleSpecialist

Original languageEnglish
Specialist publicationUnknown Journal
Publication statusPublished - 2001

Bibliographical note

Algemeen juridisch tijdschrift 2000-2001, p.634-636

Cite this