Het arbitragehof en de uitsluiting van contractanten in overheidsdienst uit het toepassingsgebied van de Arbeidswet (noot onder Arbitragehof 7 december 1999

Marc De Vos

Research output: Contribution to specialist/vulgarizing publicationArticleSpecialist

Original languageEnglish
Specialist publicationUnknown Journal
Publication statusPublished - 2001

Bibliographical note

Algemeen juridisch tijdschrift, 2000-2001, p. 924-926

Cite this