Het politieverhoor van jeugddelinquenten

Camille Claeys

Research output: ThesisPhD Thesis

Abstract

Er werd in België tot op heden geen empirisch onderzoek gedaan naar het politieverhoor met minderjarige delinquenten en bijgevolg bestaat er ook geen wetenschappelijke kennis over. Een diepgaand praktijkonderzoek zou nochtans waardevolle inzichten bieden aan de academische wereld maar ook aan de politie zelf. Dit doctoraat heeft als bedoeling het politieverhoor van minderjarigen in kaart te brengen: hoe verloopt het politieverhoor voor deze specifieke groep verdachten en hoe wordt het ervaren door politieverhoorders? Een geschikte invalshoek om het onderzoek te voeren is de etnografische methode. Door gedurende een langere periode het verhoor van minderjarige dader te observeren, trachten we inzicht te verwerven in de procedure 'het verhoor'. Via aanvullende interviews met de politieverhoorders proberen we de betekenisverlening en de percepties die tijdens de verhoorsituatie worden ervaren, te achterhalen. We kozen voor de lokale politie van Antwerpen en Brussel als onderzoekscontext omdat deze grote lokale politiekorpsen over gespecialiseerde diensten beschikken waar dergelijke verhoorsituaties geregeld plaatsvinden. Het einddoel is inzicht te verwerven in 'het verhoor' als onderdeel van het politioneel onderzoeksproces. Het onderzoek krijgt ook een internationale dimensie doordat de Belgische onderzoeksresultaten vergeleken zullen worden met onderzoek dat verricht werd in de VS.
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Brussel
Supervisors/Advisors
  • De Kimpe, Sofie, Co-Supervisor
  • Dumortier, Els, Supervisor
Place of PublicationBrussels
Publication statusPublished - 2013

Cite this