Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en de professionalisering van het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen: een reflectie op de rol van academici

Research output: Book/ReportOther reportResearch

Abstract

Dit rapport spitst zich toe op de professionalisering van het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen en de rol van academici in deze professionalisering. Het rapport kadert de bredere thematiek van professionalisering in de context van de toenemende vraag vanuit overheidsadministraties naar wetenschappelijke expertise en definieert professionalisering in termen van een ‘verwetenschappelijking’ van beleid. Het rapport behandelt de casus van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid dat sinds 2001 beleidsrelevant onderzoek uitvoert in opdracht van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen en bespreekt hoe en in welke mate het Steunpunt heeft bijgedragen tot een ‘verwetenschappelijking’ van beleid. Het rapport put uit gesprekken met leden van de centrale staf van het Steunpunt en problematiseert de relatie tussen het gekozen middel (i.e. ‘verwetenschappelijking’) en het vooropgestelde doel (i.e. een stijging in beleidsefficiëntie) van professionalisering. Het rapport concludeert dat het vooropgestelde doel enkel kan worden bereikt mits een sterkere institutionele verankering en coördinatie van andere vormen van kennis, waaronder inzichten aangereikt door het maatschappelijke middenveld en inzichten in de bredere politieke doelstellingen.
Original languageDutch
Place of PublicationAntwerpen
PublisherSteunpunt Gelijkekansenbeleid
Commissioning bodyPolicy Research Centre on Equality Policies
Number of pages24
Publication statusPublished - 2015

Cite this