Hulpverlening aan oudere allochtonen, een survey-onderzoek over Italiaanse 75-plussers in Genk.

Freddy Louckx, C. Pecquet, S. Mariën

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalUnknown Journal
Publication statusPublished - 1992

Bibliographical note

Alert, Tijdschrift voor welzijnswerk en sociale politiek, jrg. 18, nr. 12, pp. 26-30.

Cite this