ID-POLICY BRIEF - NR.2020/01 Milieu-onrechtvaardigheid op het vlak van buitenluchtvervuiling: Ongelijkheid in de blootstelling en in de gevolgen van blootstelling aan buitenluchtvervuiling voor gezondheid en mortaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Research output: Other contribution

Abstract

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
1. Buitenluchtvervuiling is een urgent probleem dat een bedreiging vormt voor de volks- gezondheid en waaraan hoge kosten verbonden zijn.
2. De kennis over de gezondheidsrisico’s van buitenluchtvervuiling en de problematisering ervan zijn beperkt en ongelijk verdeeld in de bevolking.
3. Sociaal kwetsbare groepen zijn zich het minst bewust van de gezondheidsrisico’s van buitenluchtvervuiling, terwijl er sterke indicaties zijn dat zij de grootste slachtoffers zijn.
4. Beleid rond buitenluchtvervuiling wordt voornamelijk gestuurd vanuit de noodzaak om aan (internationale) normen te voldoen; een beleid dat buitenluchtvervuiling als een
(sociale) gezondheidsdeterminant beschouwt zou veel ambitieuzer zijn.
5. Maatregelen rond buitenluchtvervuiling zouden nog meer moeten inzetten op het aan- pakken van de vervuiling aan de bron, in plaats van de bevolking trachten te beschermen
eenmaal de vervuiling een feit is.
6. De problematiek van buitenluchtvervuiling noopt tot meer samenwerking tussen en
binnen verschillende beleidsniveaus.
7. Beleid zou moeten inzetten op het beter informeren en sensibiliseren over de gezond-
heidsrisico’s van buitenluchtvervuiling.
Original languageDutch
Media of outputText document
Number of pages11
Publication statusUnpublished - Mar 2020

Cite this