Industry effects on voluntary disclosure by small private companies

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Zowel kleine als grote handelsvennootschappen moeten in België een jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) (art. 98 W.Venn.). Kleine vennootschappen mogen daarvoor een verkort schema gebruiken.Daardoor zijn zij, in tegenstelling tot grote vennootschappen, niet verplicht hun omzetcijfer en bepaalde kosten afzonderlijk te vermelden in de resultatenrekening,al mogen zij dit wel doen. In dit artikel onderzoeken we de invloed van sectorkenmerken op de vrijwillige publicatie van het omzetcijfer door kleine niet-beursgenoteerde ondernemingen in België.Wetenschappelijk onderzoek naar vrijwillige publicatie focust voornamelijk op grote beursgenoteerde ondernemingen. Slechts een beperkt aantal studies onderzocht waarom en in welke mate kleine ondernemingen overgaan tot vrijwillige publicatie van financiële informatie. Bovendien levert onderzoek naar het effect van sectorkenmerken op vrijwillige publicatie tot op heden geen eenduidige resultaten op. Onze studie, gebaseerd op een steekproef van 3.000 ondernemingen, toont aan dat de sector waartoe een onderneming behoort en de mate van concentratie in een bepaalde sector een impact hebben op de beslissing om vrijwillig het omzetcijfer te publiceren. Industriële ondernemingen publiceren significant minder vaak hun omzetcijfer dan ondernemingen uit de detail- en groothandel en uit de dienstensector. Daarnaast stellen we vast dat een meer concurrentiële omgeving (gemeten aan de hand van de concentratie-index) de kans op het vrijwillig publiceren van het omzetcijfer doet dalen.
Original languageEnglish
Pages (from-to)29-41
Number of pages13
JournalAccountancy & Bedrijfskunde
Issue number8
Publication statusPublished - Oct 2013

Keywords

  • voluntary disclosure
  • small private companies

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Industry effects on voluntary disclosure by small private companies'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this