Interculturele Communicatieondersteuning door Automatische Taalanalyse, Conceptherkenning en –visualisering. IWT-TETRA projectvoorstel 2012

Koen Kerremans, Rita Temmerman, Andrés Dominguez Burgos, Steven Palmaers, Kris Van De Poel

Research output: Book/ReportOther reportResearch

Abstract

In dit project wordt een platform ontwikkeld - het ICATCHER platform - waaraan zowel een module voor het automatisch ontwikkelen van meertalige ontologisch onderbouwde terminologische gegevensbanken gekoppeld is (nl. de Termontominer) als een module voor het visualiseren van deze gegevensbanken in adaptieve graph voorstellingen via mobiele technologie.
De Erasmushogeschool Brussel (EHB) en de Xios Hogeschool Limburg (XIOS) staan in voor de ontwikkeling van dit platform en voor het afstemmen van de technologie op de reële noden van bedrijven en organisaties in de social profit.
Het platform kan worden ingezet voor toepassingen waar relevante informatie op een automatische en dynamische wijze uit teksten moet worden gehaald en visueel kan worden weergegeven in adaptieve graph voorstellingen. Recente ontwikkelingen in mobiele applicaties maken het mogelijk om de informatie op dit platform zo goed als overal beschikbaar te hebben.
Met de Universiteit Antwerpen (UA) wordt er onderzocht hoe dit platform de interculturele communicatie kan ondersteunen en bevorderen tussen informatieverstrekkers en personen die informatie nodig hebben binnen verschillende sectoren.
Hierbij wordt in de eerste plaats gekeken naar toepassingen voor de sterk geglobaliseerde zorgsector (bv. toepassingen voor eerstelijnsgezondheidszorg, sociaal tolken en intercultureel bemiddelen). Effectieve en efficiënte communicatie versterkt de positieve communicatieve output en zal aan de ene kant leiden tot therapietrouw en een betere gezondheid en aan de andere kant medische en administratieve problemen en fouten voorkomen. Bovendien zal de steeds groter wordende groep anderstalige zorgverstrekkers efficiënter en effectiever kunnen integreren. Op deze manier wil het project bijdragen tot een meer kwaliteitsvolle zorgverlening.
Voorts wordt ook gedacht aan leercontexten waarin informatieverstrekkers hun vakkennis in meerdere talen kunnen optimaliseren met het oog op betere interacties met anderstalige afnemers in het veld. Dit houdt niet alleen het verwerven van een betere taalkennis in, maar ook kennis van de culturele achtergronden, verschillen, gevoeligheden, e.d. Met de gebruikersgroep worden in een eerste fase een aantal casestudies uitgewerkt, afgestemd op de behoeften van deze groep. Vervolgens worden prototypes uitgewerkt die door de gebruikers worden uitgetest en geëvalueerd met het oog op valorisatie.
Original languageDutch
PublisherUnknown
Number of pages49
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • intercultural communication
  • language technology
  • mobile technology
  • healthcare
  • terminology
  • specialised communication

Cite this