Interetnische interacties in verschillende studierichtingen van het secundair onderwijs: Een etnografische studie in België

Lore Van Praag, Simon Boone, Peter Stevens, Mieke Van Houtte

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

De laatste decennia werd de relatie tussen etnische schoolcompositie en interetnische interacties reeds vaker aangehaald in het integratiedebat. Toch werd er relatief weinig aandacht besteed aan de rol van de structuur van het onderwijssysteem. Het Vlaams onderwijssysteem groepeert leerlingen samen in verschillende onderwijsvormen (ASO, KSO, TSO en BSO) en studierichtingen (Latijn, mechanica, kantoor). Deze richtingen bereiden leerlingen voor op verschillende toekomstmogelijkheden en bieden hen andere toekomstperspectieven. Het initiële doel is leerlingen groeperen naargelang hun capaciteiten en interesses maar tegelijkertijd ontstaat er een ongelijke verdeling van deze leerlingen op basis van hun socio-economische en etnische achtergrond. In deze studie zullen we dieper ingaan op de interetnische interactiepatronen die gevonden werden in verschillende studie- en onderwijsrichtingen. Deze resultaten zijn gebaseerd op etnografische observaties en semigestructureerde interviews in drie multi-etnische scholen in een Vlaamse stad. Onze bevindingen tonen aan dat er verschillende patronen werden gevonden in de hoogst gewaardeerde studierichtingen in het ASO, de minder gewaardeerde studierichtingen in het ASO en alle TSO-richtingen en, als laatste, het BSO. Door de specifieke etnische samenstellingen van de klassen in deze richtingen en de verschillende toekomstperspectieven die ermee samenhangen konden er drie soorten van interetnische interacties onderscheiden worden: ‘vredevolle co-existentie’, ‘interetnisch contact’ en ‘conflict’.
Original languageDutch
Pages (from-to)330-339
JournalTijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
Volume13
Issue number5
Publication statusPublished - 2013

Cite this