Is het dreigen met of het gebruiken van nucleaire wapens strijdig met het internationaal recht?

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalUnknown Journal
Publication statusPublished - 1997

Bibliographical note

Zoeklicht. Viermaandelijks Tijdschrift voor Internationaal Humanitair Recht, pag. 14-19, 1997

Cite this