Jaarlijks verslag over de vooruitgang van het doctoraatsonderzoek 2006

Steven Van Damme

Research output: Book/ReportOther reportResearch

Abstract

Industriële elektrolytoplossingen zijn doorgaans matig tot sterk geconcentreerd. Dit heeft als gevolg dat de benadering van de fluxvergelijkingen met het model van de oneindig verdunde oplossing niet meer geldt en dat belangrijke industriële processen niet voldoende nauwkeurig worden gesimuleerd. De volledige fluxvergelijkingen moeten worden gebruikt, maar deze hebben als nadeel dat ze meer parameters (Onsager- en activiteitscoëfficiënten) bevatten die vaak niet gekend zijn en bovendien variëren met de concentraties. De mean spherical approximation (MSA) laat toe om deze parameters te berekenen, uitgaande van de effectieve diameters van de ionen in de oplossing.

De doelstelling van dit project is om de mean spherical approximation te koppelen aan een simulatieprogramma. Hiermee kunnen dan de variabele grootheden - o.a. de concentraties, de potentiaal en de stroomdichtheid - lokaal worden berekend.

Deze nieuwe aanpak zal worden gevalideerd aan de hand van metingen in twee goed gekarakteriseerde elektrochemische systemen. Tevens zal een vergelijkende studie worden gemaakt tussen de nieuwe aanpak en de aanpak met het model van de oneindig verdunde oplossing om het toepassingsdomein van beide methodes duidelijk af te bakenen.
Original languageDutch
PublisherUnknown
EditionVorderingsverslag
Publication statusPublished - 28 Apr 2006

Keywords

  • mean spherical approximation
  • ion transport

Cite this