Jan le fer en de Verzameling van Schotschriften op de Zeeuwsche Onenigheden van 1702-1711, bewaard in het Zeeuws Documentatiecentrum te Middelburg.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterResearch

Original languageEnglish
Title of host publicationJ.VANDER AUWERA, Miscellanea Neerlandica, Huldeboek Dr. Raphael De Smedt, Leuven, 2001,Vol.IV,pp.179-201.
Publication statusPublished - 2001

Bibliographical note

J.VANDER AUWERA, Miscellanea Neerlandica, Huldeboek Dr. Raphael De Smedt, Leuven, 2001,Vol.IV,pp.179-201.

Cite this