Jongeren en professionals in een jeugdinstelling aan het woord. Over plaatsing, conflicten en klachten.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Deze bijdrage bespreekt enkele van de belangrijkste resultaten van het gevoerde doctoraatsonder- zoek1 naar de beleving van delinquente jongens en professionals in een gesloten jeugdinstelling met een focus op drie thema’s: plaatsing, conflicten en klachten. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de mogelijke rol die kinderrechten (en meer bepaald het klachtrecht) kunnen spelen in de manier waarop jongeren zich (al dan niet) onderwerpen aan het detentieregime. De data voor dit onderzoek werd verzameld aan de hand van observaties, interviews en een dossiera- nalyse van de klachten. De onderzoeksresultaten tonen aan dat het vooral belangrijk blijkt te zijn in wat voor een klimaat kinderrechten vorm krijgen en hoe binnen dat klimaat aan kinderrechten wordt gedaan. Pedagogische en beveiligende doelstellingen lijken immers in een dergelijke setting met elkaar te botsen. Doing children’s rights in een dergelijk klimaat is daarom allesbehalve evident. Nochtans hechten de geïnterviewde jongens veel belang aan het kunnen participeren en legitiem be- handeld worden. In deze gecontroleerde en gestructureerde setting lijkt er weinig ruimte te zijn voor ‘foutief’ gedrag, waardoor er zich op het eerste zicht ook weinig conflicten lijken voor te doen. Het bestaan van kinderrechten (hier specifiek het klachtrecht) in deze context zijn zeer belangrijk, maar zowel de jongens als de professionals moeten hierover op een actieve manier geïnformeerd worden. De jongens moeten op de hoogte te zijn van hun rechten, dit vereist van professionals dat zij ook op een professionele manier met het klachtrecht omgaan. Naast een goede informatievoorziening, blijkt het vertrouwen, zowel tussen jongens en professionals als in het klachtrecht zelf belangrijk te zijn. We sluiten deze bijdrage af met de voornaamste conclusies van het onderzoek en met de bood- schap dat kinderrechten steeds begrepen moeten worden door ernaar te gaan kijken in de praktijk.
Original languageDutch
Pages (from-to)25-43
Number of pages18
JournalTijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten
Volume1
Issue number1
Publication statusPublished - Mar 2023

Cite this