Jongeren en sociale media: input voor sensibiliseringsacties rond privacy geletterdheid

Dorien Baelden

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Jongeren vormen een belangrijk onderdeel van de groep van sociale media gebruikers. Sociale media bieden dan ook een aantal belangrijke voordelen aan jongeren, zoals psychosociale, sociaal cognitieve en educatieve voordelen. In toenemende mate maken onderzoekers, overheden en actoren uit het middenveld zich echter ook zorgen over de mogelijke risico's verbonden aan het gebruik van sociale media. Deze risico's worden voornamelijk gesitueerd op het niveau van privacy en vermoed wordt dat jongeren zich onvoldoende bewust zijn van de risico's die verbonden zijn aan het delen van persoonlijke informatie via sociale mediaplatformen. Dit rapport gaat dieper in op de vraag of jongeren zich inderdaad onvoldoende bewust zijn van dergelijke risico's en welke strategieen er in dat geval ontwikkeld kunnen worden om hen te sensibiliseren. Data voor dit rapport werden verzameld via een diepgaande literatuurstudie, deskresearch, en een empirisch onderzoek. Voor dit onderzoek werden focusgroepgesprekken georganiseerd met 66 jongeren uit de derde graad van het middelbaar onderwijs. Op basis van de inzichten uit de literatuurstudie en de analyse van de gesprekken met jongeren kunnen een aantal aanbevelingen voor de ontwikkeling van een sensibiliseringsactie ontwikkeld worden. De belangrijkste aanbeveling is dat een sensibiliseringsactie op een holistische en gecoordineerde manier ontwikkeld moet worden. Dit houdt in dat niet enkel gefocust moet worden op bewustzijn, maar ook op kennis en vaardigheden, wat betekent dat sensibiliseringsacties gekaderd moeten worden in bredere digitale geletterdheid initiatieven. Het impliceert ook dat een sensibiliseringsactie niet enkel naar jongeren gericht moet worden, maar ook naar andere actoren, zoals ouders, leerkrachten, en industrie.
Original languageDutch
PublisherUnknown
Number of pages48
EditionRapport voor EMSOC, User Empowerment in a Social Media Culture
Publication statusPublished - Oct 2013

Keywords

  • social media
  • youth
  • risks
  • awareness campaign

Cite this