Kwaliteitsvolle Bedrijfsgebouwen / West-Vlaanderen 2004-2005

Evi Corne, Provincie West-vlaanderen (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen in West-Vlaanderen 2004-2005

In de hedendaagse zoektocht naar kwaliteitsvol leven klinkt het begrip 'duurzaamheid' vertrouwd in de oren. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) mag dan al een ruggensteun zijn in het duurzamer omgaan met de ons resterende ruimte, toch is het niet zo evident om dit gedachtegoed vorm te geven in kwaliteitsvolle architectuur en stedenbouw.

Onder economische druk en door de toenemende globalisering vormen de bedrijfsgebouwen als entiteiten dikwijls een zeer zwakke schakel. Ze worden vaak herleid tot uitvergrote reclameborden met achterliggende betonnen dozen, neergepoot in het landschap, zonder enige relatie met de omgeving of aandacht voor de medemens.

In buurlanden als Nederland of Duitsland heerst een andere bedrijfscultuur. Het is er reeds jaren gemeengoed om architecten met naam en faam aan te trekken voor het ontwerpen van industriële gebouwen. Bedrijfsleiders beschouwen er architectuur als een probaat middel om hun bedrijf een meerwaarde te geven die zowel hun eigen medewerkers als de maatschappij in het algemeen ten goede komt.

Ook in West-Vlaanderen raken steeds meer bedrijfsleiders overtuigd van de waarde van kwaliteitsvolle gebouwen voor handel, diensten, ambachten of industrie. In deze brochure zijn 12 geslaagde voorbeelden opgenomen. Bij de evaluatie van de ingediende projecten heeft het selectiecomité niet alleen 'mooie vormen' en 'goede concepten' beoordeeld, maar ook terdege rekening gehouden met economische en stedenbouwkundige aspecten.
Original languageDutch
Publisherbestendige deputatie van de provincieraad van west-Vlaanderen
Number of pages68
Edition1
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameKwaliteitsvolle Bedrijfsgebouwen / West-Vlaanderen 2004-2005

Bibliographical note

provincie West-Vlaanderen

Keywords

  • high value industrial buildings

Cite this