Meerwaarde en implementatiemogelijkheden van ‘zelfstandig leren’ bij leerlingen van de derde graad in het secundair onderwijs in Vlaanderen

Research output: Contribution to journalOther scientific journal contribution

Original languageEnglish
JournalUnknown Journal
Publication statusPublished - 2001

Bibliographical note

Postersessie op 4de onderzoeksdag van het Interfacultair Departement voor Lerarenopleiding, VUB, Brussel, 26 april 2001

Cite this