Meting van functionele invaliditeit door middel van vragenlijsten

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  Samenvatting
  In de verschillende werkdefinities voor de bepaling van het chronische vermoeidheidsyndroom (CVS) moet een patiënt een beduidende vermindering in de dagelijkse activiteiten melden. Tot op heden is echter geen enkele vragenlijst voldoende specifiek om dat criterium te onderzoeken. Bovendien bestaat er voor het meten van functionele invaliditeit geen eenduidigheid over de keuze van een bestaande vragenlijst. Op basis van een zoekopdracht in Pubmed worden drie lijsten naar voor geschoven, namelijk de 'Medical Outcomes Short Form 36 Health status Survey' (SF-36), de 'Sickness Impact Profile' (SIP) en de 'Karnofsky Performance Score' (KPS). Indien deze lijsten in de toekomst bij onderzoek worden gehanteerd, zal dit vergelijkbaarheid tussen de verschillende studies verbeteren. Als de resultaten verkregen zijn met dezelfde vragenlijsten, zullen de hypothesen, gesteld in deze artikels, gehanteerd worden om de discussie rond de etiologie te versnellen. Op basis van dit zoekopdracht worden een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het gebruik van deze drie lijsten in het wetenschappelijk onderzoek en ten behoeve van de praktiserende arts.

  Functional disability in chronic fatigue syndrome
  In order to diagnose chronic fatigue syndrome (CFS) a patient has to report a significant loss of daily functioning in different case definitions. Until now, no single questionaire is specific enough to screen the criterium stated above. Moreover, no consensus exists as regards the choice of an existing questionnaire. After our search in Pubmed, three tests are proposed, i.e. the Medical Outcome Form 36 Health Status Survey (SF-36), the Sickness Impact Profile (SIP), and the Karnofsky Performance Score (KPS). As these tools will be utilized in future research, the obtained research results will improve and become comparable. Moreover, results gathered by means of similar questionaires could speed up the discussion of the aetiology of CFS by more efficient evaluation of possible hypotheses. Taking into account the results of our search in Pubmed. Recommandations are formulated for use of the three above-mentioned tests as well in scientific research as for the medical doctor.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)715-723
  Number of pages9
  JournalTijdschrift voor Geneeskunde
  Volume59
  Issue number11
  Publication statusPublished - 2003

  Keywords

  • disability
  • questionnaires
  • physical functioning

  Cite this