Milieu-effectrapportering voor stedelijke omgevingen: het schatten van de leefbaarheid van een plaats - Evaluation des incidences sur l'environnement urbain: appréciation de la qualité de vie d'un site

Research output: Book/ReportBook

Original languageEnglish
PublisherBRES vzw, IRIS Uitgaven
Publication statusPublished - 1996

Bibliographical note

BRES vzw, IRIS Uitgaven

Cite this