MIRA-T Focusrapport 2007 - Transport: Beleidsaandacht nodig voor milieudruk van lucht- en zeevaart

Joeri Van Mierlo, Julien Matheys, Nele Sergeant, Jean-Marc Timmermans, Cathy Macharis, Tim Festraets, Kris Vanherle, Caroline De Geest (Editor)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

Onder andere door de aanwezigheid van zeehavens en luchthavens is Vlaanderen een
logistieke draaischijf in Europa. Vlaanderen ligt in het centrumvan een druk
doorvlogen Europees luchtruimen bevindt zich in de FLAP-zone, een ruit die gevormd
wordt door de luchthavens van Frankfurt, Londen, Amsterdamen Parijs. De stijgende
activiteit van de internationale transportmodi verhoogt demilieudruk in Vlaanderen
eveneens. De emissies van de internationale lucht- en zeevaart wordenmomenteel
echter niet in rekening gebracht in het Kyotoprotocol en vallen evenmin onder de
doelstellingen van de Europese NEM-richtlijn (Nationale Emissiemaxima, richtlijn
2001/81/EG). Zowel op nationaal als op internationaal niveau wordt de integratie van
die sectoren in het klimaatbeleid steedsmeer overwogen en zijn er projecten
lopende omde invloed van het opnemen van die internationalemodi in het
toekomstigemilieubeleid te analyseren. De Europese Unie overweegt omde sectoren
in het Europese systeemvan emissiehandel te integreren en een belangrijk deel van
de internationale onderhandelingen betreffende het post-Kyotobeleid (na 2012)
zullen gewijd zijn aan het in rekening brengen van de emissies van de internationale
lucht- en scheepvaart.

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de huidige en toekomstige omvang van de
modi lucht- en zeevaart en de daaraan gerelateerde emissies. Verder wordt er een
stand van zaken gegeven omtrent de emissiereglementering van deze tweemodi.
Ook worden demilieuprestaties van de lucht- en zeevaart vergeleken voor goederen-
transport over korte en lange afstand en wordt er geanalyseerd in welkematemeer
milieuvriendelijkemodi gebruikt worden voor het transport van goederen vanuit de
havens naar het hinterland.
Original languageDutch
Title of host publicationMIRA-T Focusrapport 2007 - Transport: Beleidsaandacht nodig voor milieudruk van lucht- en zeevaart
EditorsVlaamse Milieu Maatschappij
PublisherVlaamse Milieu Maatschappij (VMM)
ISBN (Print)978-90-209-7646-5
Publication statusPublished - 14 Dec 2007

Publication series

NameMIRA-T Focusrapport 2007 - Transport: Beleidsaandacht nodig voor milieudruk van lucht- en zeevaart

Bibliographical note

Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)

Keywords

  • transport
  • aviation
  • shipping
  • environment

Cite this