Naar een inclusief burgerschap voor personen met een beperking

Gily Coene (Editor), Kristof Uvijn (Editor)

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

De voorbije decennia hebben personen met een handicap of beperking een moeizame strijd geleverd om basisrechten op te eisen en op voet van gelijkheid met andere burgers in de samenleving erkend te worden. Uit tal van studies en rapporten blijkt echter dat zij nog steeds een zeer kwetsbare groep vormen in onze samenleving. Discriminatie is een veel voorkomend fenomeen, basisvoorzieningen zijn vaak niet toegankelijk en in het sociale en politieke leven zijn mensen met een beperking zo goed als onzichtbaar. De verankering en implementatie van fundamentele rechten en de volwaardige erkenning van deze minderheidsgroep stoot telkens tegen een aantal vooroordelen. We staan op theoretisch en op beleidsmatig vlak dan ook voor tal van uitdagingen. Dit boek bundelt diverse perspectieven die kunnen bijdragen tot een kritische dialoog over de basiswaarden, de normatieve kaders en de implicaties voor een inclusief burgerschapsbeleid voor personen met een beperking. Het is gericht tot een breder publiek van beleidsmakers, onderzoekers en praktijkdeskundigen
Original languageDutch
Place of PublicationGent
PublisherAcademia Press
Number of pages111
ISBN (Print)978-90-382-2141-0
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • disability

Cite this