Abstract

Dit handboek geeft een overzicht van het Belgische ondernemingsrecht. Daarbij is in de huidige, grondig herwerkte editie rekening gehouden met een reeks ambitieuze hervormingen, waaronder een omvorming van het als te “oubollig” ervaren traditionele “handelsrecht” tot een als eigentijdser gepercipieerd “ondernemingsrecht”, net als de komst van het “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.

Deze editie werd uitgebreid met de materie van het boekhoudrecht (dat een van de eerste luiken van het handels- en ondernemingsrecht heeft gevormd waarin het ondernemingsbegrip een centrale rol speelde).
Original languageDutch
PublisherDie Keure
Number of pages552
ISBN (Print)9789048638857
Publication statusPublished - 2020

Cite this