Ondersteuningsbehoeften van pleegouders van langdurige BJZ-plaatsingen in Limburg

Femke Vanschoonlandt, Johan Vanderfaeillie, Frank Van Holen, Skrallan De Maeyer, Carmen Das, Caroline Andries

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingMeeting abstract (Book)

Abstract

Pleegouders worden met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Onderzoek toont aan dat een goede ondersteuning van pleegouders van groot belang is voor het succes van de plaatsing. Dit veronderstelt dat pleegzorgbegeleiders een zicht hebben op de ondersteuningsbehoeften van pleegouders en op de factoren die hierop van invloed zijn.
Alle pleegzorgdiensten uit Limburg werkten mee aan dit onderzoek en vroegen aan hun pleegouders om de Vragenlijst Ondersteuningsbehoeften en Tevredenheid - Pleegouders (VOT-P) in te vullen. Enkel de gegevens van pleegmoeders van 178 pleegkinderen die langdurig geplaatst zijn werden gebruikt. 51.2% van de pleegmoeders geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij gedragsproblemen van het pleegkind, 60% bij de omgang met geboorteouders. Er werden positieve correlaties gevonden tussen de mate van gedragsproblemen bij het pleegkind en de nood aan ondersteuning bij internaliserende en externaliserende gedragsproblemen en bij omgang met geboorteouders. Deze laatste behoefte hangt bovendien samen met de leeftijd van het pleegkind en de duur van de plaatsing. Pleegmoeders van jongere pleegkinderen en van meer recent geplaatste pleegkinderen hebben meer nood aan ondersteuning bij de omgang met geboorteouders.
Deze resultaten tonen het belang van het in kaart brengen van gedragsproblemen van pleegkinderen opdat de pleegzorgbegeleiding hierop kan afgestemd worden. Bovendien leert dit onderzoek ons dat er voldoende aandacht moet zijn voor duidelijke afspraken binnen de relatie pleegouders-geboorteouders, vooral bij nieuwe plaatsingen en bij plaatsingen van jonge kinderen.
Original languageDutch
Title of host publicationTimmeren aan de weg
PublisherGent: VVGG.
Pages25
Number of pages1
Publication statusPublished - 23 Sep 2011

Keywords

  • foster parent
  • support need

Cite this