Ontwikkelingsdoelen en eindtermen: hoe gaan scholen ermee om?

Peter Van Petegem, Nadine Engels, Sven De Maeyer, Mathea Simons, Gwendoline Hotton

Research output: Book/ReportBook

Abstract

In 1997 werden ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgelegd voor het basisonderwijs. De manier waarop deze tot stand zijn gekomen en later werden aangepast onder druk van de koepelorganisaties heeft onduidelijkheid gecreëerd over de waarde en het gebruik van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Bovendien zitten uiteenlopende benaderingen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in leermiddelen vervat, wat interpretatie ervan verder compliceert. Daarnaast spelen ook de opvattingen en de perceptie van leerkrachten en directies een rol in de wijze waarop ontwikkelingsdoelen en eindtermen uiteindelijk worden geïnterpreteerd en vertaald in de dagdagelijkse klaspraktijk.
Om deze verschillende redenen was de overheid geïnteresseerd om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te onderwerpen aan een evaluatieonderzoek.
Dit werk is de neerslag van het onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO). Daarin wordt nagegaan of leraren en directies tevreden zijn over de ontwikkelingsdoelen en eindtermen als kerncurriculum voor het basisonderwijs. Bovendien wordt onderzocht of ze mee richting geven aan de concrete klaspraktijk en het schoolbeleid.
Het boek is bedoeld om een democratische dialoog te stimuleren over de waarde en het gebruik van ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het onderwijs. Daarmee hopen we ook het kwaliteitsdebat te inspireren en stimuleren.
Original languageDutch
PublisherAcco
Number of pages312
ISBN (Print)978-90-334-8028-7
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • Primary education
  • Attainment targets
  • Curriculum

Cite this