Optimaliseren van het bewegingsbeleid; start to GO!

Jan Bertels, Kristine De Martelaer, Inge Bogaert, G. Cardon (Editor), J. Seghers (Editor), Emmanuel Dethier (Editor), Olaf Moens (Editor)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Scholen worden dagelijks, vanuit allerlei richtingen, 'overladen' met tal van informatie om de schoolwerking te optimaliseren. In combinatie met de taken die van bovenaf worden opgedragen, zorgt dit voor een omgeving waarbij scholen soms zelf het bos door de bomen niet meer zien. Een deel van dit bos bestaat uit het gezondheidsbeleid.

Het VIG voert elke drie jaar een indicatorenbevraging uit bij alle scholen van het GO! rond rook-, voeding-, en bewegingsbeleid. Hierin werd in 2006 voor het eerst 'beweging' opgenomen, het thema dat in de bevraging van 2009 verder zal worden uitgediept.
Specifiek naar beweging toe, worden er reeds vele werkvormen aangeboden om leerlingen te stimuleren tot meer beweging. Van scholen wordt verwacht dat zij een essentiële bijdrage leveren aan het promoten van gezond gedrag bij jongeren. De vraag die het personeel, zowel de directeur als de leerkrachten, zich hierbij stelt is hoe men ondanks het grote aanbod aan gezondheidsthema's in het algemeen en het thema bewegen in het bijzonder, het promoten van gezond gedrag bij jongeren het best kan aanpakken om gericht en efficiënt te werken. Daarom werd in deze studie dieper ingegaan op de organisatie en implementatie van initiatieven en van een eigen gezondheidsbeleid. Er werd gezocht naar succesfactoren en belemmeringen waar scholen mee te maken hebben bij het implementeren van bewegingsinitiatieven. En we bekijken waarom er op de ene school wel veel georganiseerd wordt en op de andere minder.
Met behulp van al deze informatie zal er in de toekomst mogelijk een digitale zoekrobot worden ontwikkeld die de secundaire scholen van het GO! optimaal tracht te ondersteunen bij het implementeren van bewegingsinitiatieven. Het GO!, waar sowieso reeds bijzondere aandacht aan gezondheidsbeleid wordt geschonken, zou zich op deze manier de komende jaren nog beter kunnen onderscheiden.

We trachten dus een antwoord te geven op volgende onderzoeksvragen:
1) Welk zijn succesfactoren waar scholen mee te maken hebben bij het implementeren van beweging op school? Is hier een verschil tussen de verschillende onderwijstypen?
2) Welk zijn belemmeringen waar scholen mee te maken hebben bij het implementeren van beweging op school? Is hier een verschil tussen de verschillende onderwijstypen?
3) Op welke wijze is er sprake van educatie, reglementering, participatie, netwerking, kwaliteitszorg, beleid en communicatie omtrent beweging op school?
Original languageDutch
PublisherUnknown
Publication statusPublished - 1 Jun 2009

Keywords

  • health policy
  • school

Cite this