Abstract

Anno 2012 staat Europa in het teken van Actief Ouder Worden en Intergenerationele Solidariteit. Actief ouder worden kan via verschillende activiteiten en vrijwilligerswerk is hier alvast één van. Verschillende internationale onderzoeken toonden reeds aan dat vrijwilligerswerk verrichten op latere leeftijd positief blijkt te zijn voor het welbevinden van mensen (Fraser e.a., 2009). Zo zou het de lichamelijke en geestelijke gezondheid positief beïnvloeden (bijv. Kumar et al., 2012) en een hogere levenskwaliteit (o.a. Van Willigen, 2000) en levenszin bewerkstelligen. Daarenboven houdt vrijwilligerswerk ouderen betrokken in hun gemeenschap en verkleint dit het risico op onveiligheidsgevoelens (De Donder e.a., 2012), sociale exclusie en sociale isolatie (Eurofund, 2011).
Terwijl Vlaamse cijfers aangeven dat 15.9% Vlaamse ouderen vrijwilligerswerk verricht (Dury e.a., 2011), is er echter ook een beduidend aantal ouderen die op dit moment nog niet actief zijn als vrijwilliger, maar in de toekomst zich wel wensen te engageren. In dit artikel willen we nagaan wie die rekruteerbare of potentiële vrijwilligers zijn onder de zestigplussers. Wat is hun individuele profiel en hoe kunnen we vrijwilligersrekruteringsstrategieën daaraan aanpassen? Om die vragen te beantwoorden start het artikel met een korte toelichting over actief ouder worden en vrijwilligerswerk. Vervolgens maken we een profiel op van de rekruteerbare vrijwilliger en tenslotte eindigen we met enkele praktische aanbevelingen.
Original languageDutch
Pages (from-to)22-28
Number of pages7
JournalTijdschrift voor Welzijnswerk
Volume36
Issue number328
Publication statusPublished - Dec 2012

Keywords

  • Volunteering

Cite this