Participatie van ouder wordende vrouwen, VUB intern rapport in het kader van het onderzoeksproject : vrouwen van middelbare leeftijd: van onzichtbaar naar onmisbaar. Een onderzoek mbt. hun participatie op het niveau van middenveld- en emancipatiebewegingen gericht op het formuleren van beleidsrelevante en sociaal-agogische implementaties.

Research output: Book/ReportOther report

Bibliographical note

VUB intern rapport in het kader van het onderzoeksproject : vrouwen van middelbare leeftijd, 1999, 29p.

Cite this