14 Downloads (Pure)

Abstract

De subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’ bestaat in 2021 vijfentwintig jaar. Ze heeft een brede waaier aan projecten en initiatieven voortgebracht: festivals, stadswandelingen, educatieve initiatieven, toeleiding naar werk, burgerschapsvorming, …

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur beslisten de minister van Brussel, Benjamin Dalle, en de bevoegde overheid om de subsidielijn te evalueren.
Via een participatief traject uitgevoerd door onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmus Hogeschool Brussel, werden een aantal vragen aan het Vlaams-Brussels werkveld gesteld over de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’: worden de juiste doelstellingen geformuleerd? Welke impact heeft de subsidielijn? Zijn de bestaande categorieën en criteria helder? Zit de begeleiding, toewijzing en eindevaluatie goed? Kortom, heeft de subsidielijn nog de juiste vinger aan de Brusselse pols?

Het sociaal-culturele en artistieke werkveld van Brussel werd bevraagd aan de hand van een mixed-method aanpak: er werden achtereenvolgens een kwantitatieve bevraging (enquête), kwalitatieve focusgroepen en participatieve workshops georganiseerd met het werkveld.
De enquêtes waren gericht op het verwerven van inzicht en ervaringen over de procedurele kant van de subsidiegids. De enquête werd ingevuld door organisaties die de afgelopen drie jaar financiële steun vroegen en kregen via de subsidielijn ‘projecten voor Brussel’. In totaal werden 86 organisaties met een gelijkmatige spreiding tussen de verschillende projectcategorieën aangeschreven. 49 respondenten die deze organisaties vertegenwoordigen, oftewel 57% van het totale aantal, vulden deze enquête effectief in.

In een tweede ronde werden verschillende focusgroepen met het werkveld georganiseerd om meer inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke rol van de subsidielijn en de actuele uitdagingen in en voor Brussel. Er werden door de administratie 44 voorgeselecteerde organisaties gecontacteerd om deel te nemen aan deze focusgroepen. Hieruit werden 6 focusgroepen samengesteld, 2 per projectcategorie. 32 respondenten, van 32 verschillende organisaties namen deel aan deze gesprekken. Elke focusgroep had tussen de 4 en de 6 deelnemers.

In een laatste fase werden workshop georganiseerd met vertegenwoordigers van het werkveld. Op basis van de resultaten van de focusgroepen werden 3 thematische workshops georganiseerd met als doel de reeds gecapteerde ervaringen, noden en aanbevelingen uit de eerdere bevragingen nog scherper te krijgen en om te zetten in beleidsaanbevelingen. Het totaal aantal deelnemers van de workshops was 31.

Elke onderzoeksfase werd gebundeld in een afzonderlijk rapport. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de verschillende rapporten en dus een bundeling van een aantal resultaten en aanbevelingen van het onderzoek.
Original languageDutch
PublisherMinisterie van de Vlaamse Gemeenschap voor Jeugd, Media en Brussel
Commissioning bodyDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid
Number of pages20
Publication statusPublished - 2020

Cite this