Pyrolyse als valorisatietechniek voor korteomloophout uit fytoremediatie

Tom KUPPENS, Theo THEWYS

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

De landbouwgronden in de Kempen werden tussen het einde van de 19de eeuw en het midden van de jaren 1970 door de aanwezigheid van de metaalverwerkende industrie matig vervuild met zware metalen. Deze matige vervuiling van de landbouwgronden brengt heel wat risico’s met zich mee voor de landbouwers. Om tegemoet te komen aan de Europese verordeningen (waarvan nr. 1881/2006, gewijzigd bij nrs. 1126/2007, 565/2008 en 629/2008 de recentste is) tot vaststelling van de maximumgehalten aan o.a. zware metalen in levensmiddelen, verbood het Federale Voedselagentschap in 2004 reeds de verkoop en het transport van runderen. Een duurzaam bodembeheer via fytoremediatie dringt zich daarom op. Doordat de traditionele inkomstengenererende gewassen (bv. voedermaïs voor melkvee) vervangen worden door metaalaccumulerende planten tijdens fytoremediatie, lijdt de landbouwer een aanzienlijk inkomensverlies. Om dit te compenseren, worden er technieken gezocht die de geoogste biomassa van de fytoremediërende gewassen kunnen omzetten in economisch waardevolle producten zoals energie of hoogwaardige chemicaliën.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-4
Number of pages4
JournalMilieuTechnologie
Volume17
Issue number1
Publication statusPublished - 2010

Cite this