Reality in Vlaanderen: Een controversieel fenomeen

Research output: Book/ReportOther reportResearch

Abstract

Het centrale onderwerp van deze paper is het fenomeen reality-tv dat het afgelopen decennium ook het Vlaamse televisielandschap is binnengeslopen en het programma-aanbod een danig ander uitzicht heeft gegeven. Tal van factuele formaten met een zeer sterke aanspraak op realiteit en authenticiteit en een grote betrokkenheid op de private levenssfeer hebben een al dan niet prominente plaats verworven in het uitzendschema van de verschillende Vlaamse omroepen.
Ondanks hun gevestigde positie en de inburgering van de term reality-tv, die te pas en te onpas in de mond wordt genomen, blijkt er echter nog steeds weinig klaarheid te bestaan rond de lading die het recente fenomeen eigenlijk dekt. Het vertrekpunt van deze paper ligt dan ook in de vaststelling dat er rond reality-tv in feite sprake is van een dubbele controverse. Enerzijds heerst er immers een breed maatschappelijk debat rond de betekenis, de waarde en de implicaties van deze televisievormen maar anderzijds lopen de meningen ook uit elkaar omtrent de meer fundamentele vraag wat men precies onder het begrip kan of dient te begrijpen. Het spreekt voor zich dat beide discussies onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een verhelderend beeld van het concept reality-tv kan de beoordeling ervan meer inzichtelijk en genuanceerd maken. Het opzet van deze paper beoogt dan ook in de eerste plaats duidelijkheid te scheppen in de verschijningsvormen van reality-tv, met als casestudy Vlaanderen. Daartoe zal
overgegaan worden tot een kwalitatieve analyse van de programma's uitgezonden door de Vlaamse omroepen in de periode 2002-2003, om te komen tot het opstellen van een typologie die zo nauwkeurig mogelijk het huidige aanbod in kaart brengt. Deze bevindingen zullen vervolgens worden teruggekoppeld naar een aantal wezenlijke punten uit de bredere maatschappelijke discussie, zoals de forum- en informatiewaarde van reality-tv alsook mogelijke ethische (morele) bezwaren.
Original languageDutch
Place of PublicationAntwerpen
PublisherUniversiteit Antwerpen
Number of pages33
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NamePSW Papers

Keywords

  • reality TV
  • realism
  • typology
  • media ethics

Cite this