Recensie: A. MATTHYS, Middeleeuwse verzamelingen van het Gruuthusemuseum (Brugge). Merovingische voorwerpen-Middeleeuws aardewerk. Brussel, 1975 (= N.C.O.N.B., Oudheidkundige Repertoria Reeks B: De Verzamelingen, 10).

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalUnknown Journal
Publication statusPublished - 1976

Bibliographical note

In: Helinium, 16, 1976, 300-301.

Cite this