Stemplaatsing en stemfocus.

Marie-Bernadette Timmermans, M. De Bodt (Editor), F. Mertens (Editor), L. Heylen (Editor)

Research output: Book/ReportBookSpecialist

Abstract

Stemplaatsing en stemfocus zijn twee begrippen uit de stempedagogie. De term stempedagogie betekent letterlijk de stem opvoeden. In de stempedagogie worden weinig medisch-wetenschappelijke termen gehanteerd. Men gaat voort op empirische vaststellingen en pedagogisch-artistieke uitgangspunten.. Er wordt ondermeer een beroep gedaan op het voorstellingsvermogen van de cliënt/patiënt. Uiteraard zijn en blijven onderzoeksgegevens primordiaal om de aanpak, de pedagogie te onderbouwen en te verbeteren.

De basis van de werkwijze die beschreven wordt is gebaseerd op principes van gekende stemtherapeutische benaderingen. De methode van Horst Coblenzer & Franz Muhar (2002) en Arthur Lessac (1997) de ideeën van Kristine Linklater (1975) en Cicely Berry (1973), het inzicht dat Francois Le Huche & André Allali (1989) gaf, .... deze auteurs en de ervaringen met stempatiënten/cliënten leidden tot deze werkwijze.

Er zijn vier fasen in de zoektocht naar de juiste stemfocus, de juiste stemplaats. In een eerste fase leer je de cliënt luisteren naar zijn eigen stem en naar de stem van anderen. In deze fase zal je cliënt het probleem (h)erkennen. In de tweede fase ga je op zoek naar het juiste kanaal om de stem goed vooraan te leren plaatsen; bij de ene betekent dit dat je eerder visuele prikkels aanreikt, bij de andere auditieve of kinesthetische.. De zoektocht is op zich al een oefening en reikt meteen ook oplossing aan, het is dus een deel van je therapie, van je training. In de oefenfase ge je de stem trainen. Net als in de sport zoek je naar hindernissen en werk je met contrasten. Soms werken afleiders ook erg goed, zeker als je cliënt te veel op zijn stem drukt. In de transferfase, tenslotte, wordt de therapie afgesloten en zoek je naar strategieën om de stem altijd juist te plaatsen.
Original languageDutch
PublisherGarant
Number of pages18
ISBN (Print)978-90-441-2302-9
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameStemplaatsing en stemfocus in Werken aan stem.

Bibliographical note

M. De Bodt, F. Mertens , L. Heylen

Keywords

  • voice training
  • professional voice users
  • voice therapy

Cite this