The war on antisocial behaviour.

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Bespreking van proefschrift Koemans, M.L., The war on antisocial behaviour. Rationales underlying antisocial behaviour policies. Comparing British and Dutch discourse analyses, E.M. Meyers Instituut,Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek, 2011, 180 p., ISBN 978-90-6464-501-3

Er is reeds heel wat geschreven over de Engelse antisocial behaviour order en de Nederlandse aanpak van ernstige overlast, maar zelden vanuit de hoek gehanteerd door Monique Koemans. In haar zeer ambitieuze en complexe uitgewerkte proefschrift wil ze vanuit een sociaal-constructionistische visie nagaan of deze maatregelen kunnen gelezen worden als een van de uitingen van een groeiend repressiever en meer controlerend wordend veiligheidsbeleid, zoals gesignaleerd door Garland in zijn culture of control (2001). Garland analyseerde discoursen en deed uitspraken over macro-evoluties in samenlevingen. Maar zoals hij ook zelf aangaf (Garland, 2004), kan dit soort van analyses lijden aan een overbenadrukken van de gegevens die de geschetste trends ondersteunen en is het noodzakelijk om hun aanwezigheid in concrete lokale situaties na te gaan. Koemans gaat deze uitdaging aan en wil via de analyse van vier discoursen tot nuanceringen komen.
Original languageDutch
Pages (from-to)225-228
Number of pages4
JournalTijdschrift voor Criminologie
Volume55
Issue number2
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • anti social behavior
  • social constructionism
  • punitiveness

Cite this