Van kade naar stadhuis. Informatieuitwisseling, fraudebestrijding en gereglementeerde innovatie in Antwerpse zeeverzekeringen (ca. 1550-ca. 1700)

Research output: Contribution to journalArticle

59 Downloads (Pure)

Abstract

In de vroegmoderne periode bestond geen tegenstelling tussen handelsgebruiken en officiële regels die uitgingen van wetgevers en rechters. Kooplieden die in de tweede helft van de zestiende en in de zeventiende eeuw in Antwerpen actief waren, onderhandelden met het stedelijke en vorstelijke bestuur over duidelijke normen ter bestrijding van fraude in de zeeverzekeringssector. De Antwerpse overheid stuurde haar wetgeving en rechtspraak steeds bij in het licht van innovaties in de zeeverzekeringspraktijk. Aan het begin van de zeventiende eeuw veroorzaakte strengere wetgeving aanvankelijk een schok in de relatie tussen handelsgemeenschap en stad, waarna uiteindelijk een nieuw evenwicht ontstond tussen enerzijds aanpak van misbruiken en anderzijds bescherming van contractvrijheid en vernieuwing.
Original languageDutch
Pages (from-to)367-383
Number of pages17
JournalTijdschrift voor Geschiedenis
Volume3
Issue number125
Publication statusPublished - 1 Oct 2012

Keywords

  • marine insurance
  • commercial law
  • history of law
  • mercantile practices
  • contractual practice

Cite this