“Veiligheid: overheidsmonopolie of publiek-private samenwerking?”

Karolien Verbeiren

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Het verzekeren van de veiligheid van de burger is een taak die in beginsel uitsluitend is toegewezen aan de overheid. Ook heden ten dage blijft dit één van de belangrijkste taken die de overheid te vervullen heeft. Wel heeft dezelfde overheid de jongste jaren steeds meer problemen om haar veiligheidstaken op afdoende wijze te vervullen. Steeds minder middelen en tijd blijven over voor de klassieke veiligheidstaken en hierdoor wordt er steeds meer een beroep gedaan op andere actoren. Één van de belangrijkste medespelers op het vlak van veiligheid is dan ook de private bewakings- en beveiligingssector. Dit wil echter niet zeggen dat de private veiligheidsindustrie een nieuw verschijnsel is. Wel heeft deze sector vanaf de jaren 70 niet enkel een kwantitatieve maar ook een kwalitatieve sprong gemaakt. Hiermee wordt bedoeld dat niet enkel het aantal werknemers is toegenomen, maar dat steeds meer ondernemingen en multinationals zich bedrijfsmatig en professioneel met deze taken bezighouden. Met andere woorden, niet alleen heeft de private sector in zijn globaliteit een enorme uitbreiding gekend, maar is ook haar activiteitenarsenaal sterk geëvolueerd. Er bestaat dus een tendens om steeds vaker een beroep te doen op private veiligheidsactoren. Op sommige heel concrete gebieden van de veiligheid is er zelfs sprake van samenwerking en overleg tussen de private actoren en de overheid.
Original languageDutch
Pages (from-to)33-38
Number of pages6
Journal4Instance
Issue number43
Publication statusPublished - 1 Feb 2004

Keywords

  • private security

Cite this