Verheven en vergeten momenten van het Vrije denken in Latijnse teksten,IV.Isaac Vossius (1618-1689).

Rudolf De Smet, W. Elias

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalUnknown Journal
Publication statusPublished - 1991

Bibliographical note

Nieuw Tijdschrift van de VUB,1991,jg.4, nr1,pp.20-38.

Cite this