Wanneer het onvoorspelbare onvoorstelbaar reëel wordt. Analyse van ervaringen met gezinsdrama’s

Research output: Book/ReportBookResearch

227 Downloads (Pure)

Abstract

Voorliggend rapport wil op een overzichtelijke manier de thema’s bespreken die in gesprek met professionals en nabestaande familieleden aan bod kwamen. In deze bespreking nemen we geen oordelende houding aan maar trachten we respectvol en nauwgezet de stem en woorden van alle betrokkenen een plaats te geven.
Het vermoorden van een kind is ontoelaatbaar. Er zijn lessen te leren en initiatieven te nemen om ouders die op de rand van een drama staan voldoende te sturen, steunen en stimuleren om andere wegen te kiezen dan het doden van een eigen kind. Het rapport wil een aanzet zijn naar verdere preventieve initiatieven in het omgaan met verregaande verontrusting ten aanzien van en in gezinnen. Het was en blijft de uitdrukkelijke hoop van de betrokken respondenten dat beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende instanties en alle politieke geledingen elk op een eigen manier dit rapport kunnen waarderen. Voorliggend rapport wil daartoe een inspiratiebron zijn door risicofactoren in kaart te brengen (hoofdstuk 1), een aantal aanbevelingen te formuleren voor een verbeterde aanpak van verregaande verontrusting over gezinnen (hoofdstuk 2) en aandacht te besteden aan de belangrijkste krijtlijnen in de nodige nazorg voor betrokken nabestaanden, zowel familieleden als professionals (hoofdstuk 3).
Het rapport voorziet in een pleidooi voor het opzetten van systematische case reviews. Dit rapport mag vanuit die optiek nooit af zijn en wil bovenal een inspiratie zijn voor debat, dialoog en daadkrachtige besluitvorming. Kinderen zijn de meest kwetsbare schakel in de toekomst van onze samenleving. Wanneer een kind sterft door geweld, davert de samenleving in al haar geledingen.
Original languageDutch
Place of PublicationBrussel
PublisherVlaams Parlement
Commissioning bodyVlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Number of pages70
Publication statusPublished - 21 Apr 2016

Cite this