Wederwoord inzake het artikel 'Duidelijkheid omtrent de Voedingsdriehoek'.

Research output: Contribution to journalOther scientific journal contribution

Original languageEnglish
JournalUnknown Journal
Publication statusPublished - 1970

Bibliographical note

Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek,29,6,15,2003.

Cite this